Књиговодствене услуге

Предузеће ср ''СЕВАП'' Зрењанин бави се услугама рачуноводства:
- Регистрација фирми
- Пријаве и одјаве радника
- Комплетно књиговодство за предузећа и   самосталне радње
- Ажурно праћење прописа и закона и пружање   услуга клијентима - благовремено
- Израда правилника
- Вршимо финансијске трансакције са банкама у име   наших комитената
- Свакодневно односимо пазаре
- По потреби пружамо и правне услуге.

Код ново - регистрованих радњи први месец наших услуга се не наплаћује!!


- У агенцији СЕВАП искључиво раде лиценциране   рачуновође и добро обучени оператери.
- Уговоре са комитентима потписујемо на годишњем   нивоу, с' тим да се у случају непредвиђених околности   он може раскинути у року од месец дана.
- Потписивањем уговора, цена услуга се не мења годину   дана, а понекад и дуже.
- Услуге се наплаћују једном месечно за претходно   одрађени месец.
- Цене наших услуга су усклађене са услугама осталих агенција у Зрењанину, уз   минимална одступања у зависности од Ваших захтева.
- У случају да се бавите неком специфичном делатношћу, са посебним условима, вршимо   консултације са нашим сарадницима.


- Једини наш услов за сарадњу је да клијенти буду   ажурни, дисциплиновани и да послују по прописаним   условима.

- У случају да клијент долази из друге агенције, не   преузимамо никакву одговорност за претходни   период.
Радно време агенције је од 8 до 16 часова. Суботом и недељом не радимо.**

** У случају неке ванредне ситуације стојимо Вам на услузи и ван радног времена.