Linkovi

- Savez Računovođa i Revizora Srbije
- Ministarstvo finansija Republike Srbije
- Ministarstvo privrede Republike Srbije
- Privredna komora Srbije
- Agencija za privredne registre
- Međunarodni računovodstveni standardi