Линкови

- Савез Рачуновођа и Ревизора Србије
- Министарство финансија Републике Србије
- Министарство привреде Републике Србије
- Привредна комора Србије
- Агенција за привредне регистре
- Међународни рачуноводствени стандарди