О нама

СР ''СЕВАП'' регистрована је 31.05.2001. године у Зрењанину како рачуноводствена агенција.
Оснивач фирме је Мирјана Деспинић - лиценцирани рачуновођа.
Фирма је почела са радом са два комитента и једним радником. Данас, након седам година пословања запошљавамо осам радника и послујемо са 130 комитената који су нам указали поверење.
Осим књиговодствених услуга имамо и уговор са адвокатом који стоји на располагању комитентима, тако да по потреби пружамо и правне услуге.
У агенцији искључиво раде лиценциране рачуновође и добро обучени оператери.

Љубазно и предусретљиво особље гарант су квалитетно и ажурно обављеног посла!